Transparantie

De eisen in deze invalshoek hebben betrekking op het communiceren van het energiebeleid, de CO2-voetafdruk en de reductiedoelstellingen die Armada heeft gesteld. Dit zowel naar alle medewerkers als naar externe belanghebbenden.

Communicatie

Armada Mobility wil transparant zijn en stakeholders bewust maken van de noodzaak van CO2-reductie. Dit bereikt zij door heldere communicatie met in- en externe doelgroepen via verschillende middelen. Het communicatieplan is de basis van alle communicatie-activiteiten. Via deze website worden recente ontwikkelingen aangaande de CO2-doelstellingen en reducties gepubliceerd.

 

De communicatieactiviteiten rond CO2-reductie van Armada zijn beschreven, zowel voor interne als externe belanghebbenden.