Transparantie

De eisen in deze invalshoek hebben betrekking op het communiceren van het energiebeleid, de CO2-voetafdruk en de reductiedoelstellingen die Armada heeft gesteld. Dit zowel naar alle medewerkers als naar externe belanghebbenden.