CO2-Rapportage

Rapportage

Het rapporteren over het behalen van de doelstellingen en de voortgang met betrekking tot reductiemaatregelen gebeurt minimaal elke zes maanden.

 

Halfjaarlijkse emissie-inventaris scope 1,2 en 3, gerelateerde CO2-emissies en voortgang van de doelstellingen (3C1, 4B2, 5B1):

Reductiedoelstellingen 
Halfjaarlijkse emissie-inventaris (5B1 en 3C1)
 

Halfjaarlijkse voortgang van de doelstellingen (4B2):

Reductie per ultimo

Gerealiseerde doelstellingen

In het document 'Energiemanagementprogramma'  staan o.a. de doelstellingen. Sommige ruimten werden weinig gebruikt. Daar is de thermostaat iets lager gezet. Op de kantoorafdelingen zijn de verwarmingen bijgesteld om zo tot een evenwichtigere temperatuurverdeling te komen. Er is beter gekeken naar het efficiënter inzetten van de bedrijfswagens. Het vliegtuig is zo min mogelijk als vervoermiddel gekozen. Bij product en ontwerp is gekeken naar het zoveel mogelijk voorkomen van restmaterialen. Daar waar mogelijk is voor duurzame materialen gekozen.
 

Uit onderstaand vergelijk over de gerealiseerde uitstoot over 2016-1 en 2017-1 blijkt dat er met name veel resultaat te zien is op het brandstofverbruik (het efficiënter inzetten van bedrijfswagens) en dat ook het gasverbruik is teruggelopen (kantoortemperatuur).

 

 

In het recent opgestelde Energiemanagementprogramma is een analyse gegeven over de behaalde resultaten en zijn enkele reductiedoelstellingen opnieuw opgesteld. Hiermee probeert Armada blijvend te werken aan het beperken van de uitstoot van CO2.

 

Halfjaarlijkse footprints

Via de volgende links komt u bij de halfjaarlijkse footprints.

Footprints