CO2-Rapportage

Rapportage

Het rapporteren over het behalen van de doelstellingen en de voortgang met betrekking tot reductiemaatregelen gebeurt minimaal elke zes maanden.

 

Halfjaarlijkse emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, gerelateerde CO2-emissies en voortgang van de doelstellingen (3C1, 4B2, 5B1):

Reductiedoelstellingen (zie via deze link bij het onderwerp 'Reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen')
Halfjaarlijkse emissie-inventaris (5B1 en 3C1)
 

Halfjaarlijkse voortgang van de doelstellingen (4B2):

Reductie per ultimo (zie tabellen bij Carbon Footprint)

Gerealiseerde doelstellingen

In het document 'Energiemanagementprogramma' staan o.a. de doelstellingen. Sommige ruimten werden weinig gebruikt. Daar is de thermostaat iets lager gezet. Op de kantoorafdelingen zijn de verwarmingen bijgesteld om zo tot een evenwichtigere temperatuurverdeling te komen. Er is beter gekeken naar het efficiënter inzetten van de bedrijfswagens. Het vliegtuig is zo min mogelijk als vervoermiddel gekozen. Bij product en ontwerp is gekeken naar het zoveel mogelijk voorkomen van restmaterialen. Daar waar mogelijk is voor duurzame materialen gekozen. In 2021 is voor elektriciteit overgegaan naar Waarborgwind, waardoor de uitstoot van elektriciteit naar nul is gegaan. En door de aanschaf van twee elektrische auto's, die CO2-neutraal geproducererd zijn en bij ons met Waarborgwind opgeladen worden, wordt ook de uitstoot onder aspect Brandstof wagenpark verder gereduceerd.
 

Uit onderstaand vergelijk van de gerealiseerde uitstoot over de afgelopen jaren blijkt dat er over scope 1+2 reductie is bereikt. Ook in scope 3 is reductie behaald.

 

 

 

In het recent opgestelde Energiemanagementprogramma is een analyse gegeven over de behaalde resultaten en zijn enkele reductiedoelstellingen opnieuw opgesteld. Hiermee probeert Armada blijvend te werken aan het beperken van de uitstoot van CO2.

 

Halfjaarlijkse footprints

Via de volgende link komt u bij de halfjaarlijkse footprints.