Ketenanalyse

Voor alle projecten van Armada geldt, dat door de uitbesteding van werk de significante CO2-emissie binnen de groep ´door derden´ toe te schrijven valt aan vervoer en vrijkomend afval.

 

Armada ontplooit initiatieven die bijdragen aan verdere reductie van CO2-uitstoot. Door bijvoorbeeld het doorvoeren van afvalscheiding en het verminderen van transportverpakking kan deze bijdrage afnemen

 

Het opnemen van CO2-uitstoot als aandachtsgebied in planningen zal bijdragen aan een eerdere bewustwording van de invloed die Armada Mobility in positieve zin kan uitoefenen bij de verdere reductiedoelstellingen van CO2.

 

Diverse ketenanalyses uit scope 3 (4A1):

Ketenanalyse LED Dimregelaar
Ketenanalyse Friesland