Geschiedenis

Armada Rail is begin jaren '70 van de vorige eeuw ontstaan uit Electrorail, de toenmalige bovenleidingfabriek van de Nederlandse Spoorwegen. In het begin van de negentiger jaren werden de activiteiten overgenomen door Volker Stevin Rail & Traffic. Sindsdien ontstond er concurrentie op alle marktsegmenten.

 

Na de overname groeide Armada Rail uit tot een staalbedrijf dat gespecialiseerd is in diverse producten voor de railinfra-markt, met name bovenleidingconstructies. Sinds 2000 maakt Armada Rail deel uit van de Andus Group (voorheen RijnDijk Groep) en sinds 1 januari 2016 is Armada Rail samengevoegd met Armada Mobility BV. Dit bracht diverse veranderingen en moderniseringen in het bedrijf teweeg.

 

Veranderen & moderniseren:

  • Sterkere klantgerichtheid.
  • Verdere specialisatie en concentratie op de railinfra-markt.
  • Herstructurering van de organisatie resulterend in meer efficiency en verbeterde winstgevendheid.
  • Gebruikmaking van de faciliteiten van de Andus Group en de diverse werkmaatschappijen.
  • Door de samenvoeging van Armada Rail en Armada Mobility is er een organisatie ontstaan die door krachtenbundeling nog beter in staat is in te spelen op de behoeftes uit de markt. Dit op het gebied van het ontwikkelen, vervaardigen, installeren en onderhouden van producten ten behoeve van transitieruimten in het openbaar vervoer en klantspecifieke producten voor het inrichten van de openbare ruimte en in de railinframarkt.
Bewegwijzering Rotterdam Centraal
Monteren abri busstation
Betuweroute
Akoestische beplating
Abri met zonnepaneel Friesland
HY fietsparkeersysteem Provincie Friesland