NS bewegwijzering Rotterdam Centraal

 

Locatie en aantallen:

Rotterdam CS, >100

 

Opdrachtgever

Mobilis BV Rotterdam


Omschrijving

ProRail gaat een achttal grote stations in Nederland omvormen tot openbaarvervoer-terminals (OV-terminals), die de reizigersaantallen van de toekomst goed kunnen verwerken. Rotterdam Centraal is één van deze grote stations.

 

Voor Armada Mobility behelst dit project het leveren en monteren van meer dan 500 bewegwijzeringselementen, met bijbehorende bevestigingsconstructies, conform wensen en eisen van Prorail en NS. Een project met een omvang als Rotterdam Centraal, waarbij ook de bouwkundige ombouw in volle gang is, vereist een nauwe samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen. Hierin ligt de kracht van Armada Mobility; produceren conform richtlijnen en adequaat schakelen in het bouwproces.

 

Met het inmeten, ontwerpen en produceren van op maat gemaakte speciale constructies (pendels en staanders) kan Armada haar kennis van de NS bewegwijzering en de spoorse omgeving wederom in praktijk brengen. In overleg met opdrachtgever Mobilis wordt alles batch-gewijs geleverd en gemonteerd. De bewegwijzering van NS Rotterdam is eind 2013 opgeleverd.

 

 

Terug naar overzicht

NS bewegwijzering Rotterdam Centraal
NS bewegwijzering Rotterdam Centraal