Communicatie

Armada wil transparant zijn en stakeholders bewust maken van de noodzaak van CO2-reductie. Dit bereikt zij door heldere communicatie met in- en externe doelgroepen via verschillende middelen. Het communicatieplan is de basis van alle communicatie-activiteiten. Via deze website worden recente ontwikkelingen aangaande de CO2-doelstellingen en reducties gepubliceerd.

 

De communicatieactiviteiten rond CO2-reductie van Armada zijn beschreven, zowel voor interne als externe belanghebbenden.