CO2-rapportage

Het rapporteren over het behalen van de doelstellingen en de voortgang met betrekking tot reductiemaatregelen gebeurt minimaal elke zes maanden.

 

Halfjaarlijkse emissie-inventaris scope 1,2 en 3, gerelateerde CO2-emissies en voortgang van de doelstellingen (3C1, 4B2, 5B1):

Reductiedoelstellingen
Halfjaarlijkse emissie-inventaris (5B1 en 3C1)
 

Halfjaarlijkse voortgang van de doelstellingen (4B2):

Reductie per ultimo