Reductiedoelstellingen

Armada is zich bewust van de milieuaspecten van haar activiteiten en producten en de verantwoordelijkheid daarvoor. Armada zal alles doen, wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, om materiële en milieuschade te voorkomen. Daarnaast streeft zij er naar het energieverbruik terug te dringen door het optimaliseren van de productieprocessen, de inzet van energiezuinige productiemiddelen en het terugdringen van het afval.

 

Reductiemaatregelen

  • Verwarming tijdig aan en uitschakelen
  • Nog alerter met roldeuren omgaan;
  • Perslucht en machinepark 's nachts afsluiten
  • Verbruik medewerkers meten en zuinig gebruik promoten
  • Minder verpakkings materiaal
  • Beter scheiden van afval

 

 

Reductiedoelstellingen

 Reductiedoelstellingen