CO2-reductieprorgamma

Omdat Armada al een aantal jaren met de CO2-problematiek bezig is, heeft zij ook goed inzicht in die programma's die nog tot CO2-reductie kunnen leiden.

 

In het reductieprogramma, hier te downloaden, richt Armada zich met name op minder energieverbruik, minder afval, betere afvalscheiding, duurzame materialen en innovatieve technieken toepassen en onderzoeken welke CO2-reducties Armada verderop in de keten kan realiseren (bij de eindgebruiker).

 

Alle getallen genoemd in documenten gepubliceerd op deze website zijn akkoord verklaard door de directie.